Slørvinger (Plecoptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(21.01.2019) 25 arter af slørvinger kendes fra Danmark. Ordenen rummer 7 danske familier - den største Nemouridae (9 arter). 3 arter (12 %) har dansk navn. Samtlige danske arter er knyttet til ferskvand i nymfestadiet. De voksne lever på land.

Artslisten følger Nilsson (1996). Nomenklatur og systematik følger Plecoptera Species File (2019). De få danske navne følger hjemmesiden Fugleognatur.dk.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Plecoptera Slørvinger

Historisk oversigt

  • Den første samlede oversigt over danske slørvinger blev udgivet i 1910 i serien Danmarks Fauna (Esben-Petersen).
  • I 1972 blev der bragt en status over de danske arter i ”Status over den danske dyreverden” (Kaiser).
  • I 1988 udkom et bind om slørvinger i Skandinavien i serien Fauna Entomologica Scandinavica (Lillehammer).
  • Den seneste samlede oversigt udgives i 1996 i et samlet værk om ferskvandsinsekter i Nord-Europa (Brittain & Saltveit).

Generelle referencer

  • Brittain, J.E. & S.J. Saltveit. 1996. Plecoptera, Stoneflies. I: Nilsson, A. (ed.). Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic Handbook. Volume 1: 55-75. Apollo Books.
  • Espen-Petersen, P. 1910. Guldsmede, døgnfluer, slørvinger og copeognather. Danmarks Fauna, bd. 8.
  • Kaiser, E.W. 1972. Status over de danske Plecoptera (Slørvinger). I: Status over den danske dyreverden, s. 98-100. Zoologisk Museum, København.
  • Lillehammer, A. 1988. The Stoneflies (Plecoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 21.
  • Plecoptera Species File. 2019. http://plecoptera.speciesfile.org (tilgået 21-01-2019).

Artsspecifikke referencer i databasen