Skorpionfluer (Mecoptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(12.02.2019) 4 arter kendes fra Danmark af denne insektorden, heriblandt 3 egentlige skorpionfluer (familien Panorpidae) samt den bemærkelsesværdige sneloppe (Boreus hyemalis) (familien Boreidae).

De nærmeste slægtninge til skorpionfluerne er tovinger og sandsynligvis lopper.

2 arter (50 %) - sneloppe (Boreus hyemalis) samt almindelig skorpionflue (Panorpa communis) har dansk navn. Alle danske arter er terrestriske i samtlige stadier.

Artslisten følger Esben-Petersen (1929). Nomenklatur og systematik følger GBIF (2019). De danske navner følger (Olsen et al., 1997).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Mecoptera Skorpionfluer

Historisk oversigt

  • De 4 danske arter af skorpionfluer er behandlet i ”Netvinger og skorpionfluer” fra 1929, i serien Danmarks Fauna (Esben-Petersen).

Generelle referencer

  • Esben-Petersen, P. 1929. Netvinger og skorpionfluer. Danmarks Fauna, bd. 33.
  • Olsen, L.-H., J. Sunesen & B.V. Pedersen. 1997. Små dyr i skoven. Gads Forlag.

Artsspecifikke referencer i databasen