Skjoldlus (Coccoidea)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(14.02.2019) 73 arter af skjoldlus optræder indtil videre på listen over danske arter, hvoraf ca. halvdelen er indslæbte og lever synantropt i væksthuse m.v. Enkelte af disse bør muligvis ikke regnes som danske, hvis de kun er kendt fra opvarmede drivhuse etc.

Skjoldlusene er repræsenteret ved 8 familier i Danmark. Den artsrigeste er de såkaldte hårde skjoldlus (Diaspididae) med 22 arter, skarpt forfulgt af bløde skjoldlus (Coccidae) med 21 arter.

Skjoldlus udgør en overfamilie blandt plantelusene, der ligeledes rummer bladlus, bladlopper og mellus. Sammen med tæger og cikader udgør plantelusene insektordenen næbmunde.

30 arter (41 %) har dansk navn. Alle danske arter er terrestriske i samtlige stadier.

Artslisten på Allearter.dk følger primært Gertsson (2005, 2007 & 2009) for de vildtlevende arter. For de øvrige arter følges Reitzel & Kozarzhevskaya (1975), suppleret med arter angivet i hhv. Jørgensen et al. (1999) og Kozarzhevskaya & Reitzel (1977).

Nomenklatur og systematik er stykket sammen fra Gertsson (2005), Fauna Europaea (2009) og Catalogue of Life (2009). De danske navne følger primært Jørgensen et al. (1999).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Hemiptera Næbmunde
 Underorden Stenorrhyncha Plantelus
 Overfamilie Coccoidea Skjoldlus

Historisk oversigt

 • I 1921 udkom en oversigt over danske skjoldlus i tidsskriftet Entomologiske Meddelelser (Henriksen).
 • I 1975 udkom endnu en oversigt over danske arter (Reitzel & Kozarzhevskaya).
 • I 2001 blev der udgivet en fortegnelse over Sveriges skjoldlus, med angivelse af danske arter. Dog er kun arter fundet på friland medtaget i oversigten (Gertsson).
 • I 2005 blev der udgivet en opdatering til den svenske liste, ligeledes med angivelse af de vildtlevende danske arter (Gertsson).

Generelle referencer

 • Gertsson, C.-A. 2001. An annotated checklist of the scale insects (Homoptera: Coccoidea) of Sweden. Entomologisk Tidskrift 122(3): 123-130.
 • Gertsson, C.-A. 2005. Nya arter och nya landskapsfynd av sköldlöss från Sverige framtill år 2004. Entomologisk Tidskrift 126(1-2): 35-42. Stockholm.
 • Gertsson, C.-A. 2007. Pulvinaria regalis Canard - en ny skjoldlusart fundet i Danmark (Hemiptera, Coccoidea). Entomologiske Meddelelser 75: 147-149.
 • -Gertsson, C.-A. 2009. Diaspidiotus bavaricus (Lindiger) - en ny skjoldlusart fundet i Danmark (Hemiptera Coccoidea). Upubl.
 • Henriksen, K.L. 1921. Oversigt over de danske Coccidae. Entomologiske Meddelelser 13: 305-317.
 • Jørgensen, J., S. Breiting, K. Schnack & B. Troen. 1999. Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole.
 • Kozarzhevskaya, E & J. Reitzel. 1977. Some soil mealybugs (Homoptera: Pseudococcidae) found in Denmark. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg, bd. 81.
 • Reitzel, J & E. Kozarzhevskaya. 1975. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg, bd. 79.

 Artsspecifikke referencer i databasen