Netvinger (Neuroptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(18.01.2019) 62 netvingearter kendes fra Danmark. Gruppen, der rummer 6 danske familier, er temmelig variabel og spænder fra de små gråpudrede voksnetvinger (Coniopterygidae ) (21 arter), over de velkendte guldøjer (Chrysopidae) (18 arter) til de store myreløver (Myrmeleontidae) (3 arter).

Dovenfluer og kamelhalsfluer blev tidligere regnet med til netvingerne, men placeres nu i selvstændige ordener.

6 arter (10 %) har danske navne. En lille håndfuld arter lever i ferskvand i larvestadiet - hhv. vandmyreløve (Osmylus fulvicephalus) samt de 3 arter af svampeflorvinger (Sisyridae). De voksne dyr samt alle stadier af de øvrige danske arter lever på land.

Artsliste samt danske navne følger Nielsen (2015). Nomenklatur og systematik følger Lacewing Digital Library (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Neuroptera Netvinger

Historisk oversigt

  • Den første samlede oversigt over Danmarks netvinger blev udgivet i 1929 i serien Danmarks Fauna (Esben-Petersen).
  • Først over 70 år senere, i 2003, blev en ny og opdateret liste publiceret, i tidsskriftet Natur og Museum (Nielsen).
  • I 2015 udkom bind 14 i serien Danmarks Dyreliv omhandlende netvinger i bred forstand (inklusive dovenfluer og kamelhalsfluer) (Nielsen).

Generelle referencer

  • Esben-Petersen, P. 1929. Netvinger og skorpionfluer. Danmarks Fauna, bd. 33.
  • Lacewing Digital Library. 2019. http://lacewing.tamu.edu/Homepage/MainContent. (Tilgået 18-01-2019).
  • Nielsen, O.F. 2003. Guldøjer og andre netvinger. Natur og Museum 42 (2).
  • Nielsen, O.F. 2015. Danmarks netvinger. Danmarks Dyreliv, bd. 14. Apollo Booksellers.

Artsspecifikke referencer i databasen