Klippespringere (Microcoryphia)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(27.04.2017) 4 arter af klippespringere kendes fra Danmark, alle tilhørende familien Machilidae. Ingen af arterne har dansk navn. Alle 4 arter er terrestriske i samtlige stadier. De træffes dog især i umiddelbar nærhed af havet, bl.a. på sten i havnemoler.

Klippespringere betragtes i dag oftest som en insektorden. Tidligere blev de placeret sammen med sølvkræ, springhaler, proturer og diplurer i en underklasse af primitive insekter, Apterygota. De 3 sidstnævnte placeres nu ikke længere sammen med insekterne, men i klassen Entognatha.

I flere kilder optræder klippespringere under navnet Archaeognatha. Navnet urinsekter benyttes af og til som en fællesbetegnelse for klippespringere og sølvkræ samt diplurer, proturer og springhaler.

Artslisten er stykket sammen fra Davies (1988) og Petersen (1978). Nomenklatur og systematik følger Fauna Europaea (2009).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Entognatha
 Orden Microcoryphia Klippespringere

Historisk oversigt

  • På trods af, at der kun er få danske arter, foreligger der ingen samlet bearbejdelse af gruppen i Danmark.

Generelle referencer

  • Davies, L. 1988. Petrobius lohmanderi Agrell, 1944, synonymized with P. maritimus (Leach, 1809); with notes on characters for the separation of this species from P. brevistylis Carpenter, 1913, together with records for both species from Danish coasts (Archaeognatha). Entomologiske Meddelelser 56: 53-60.
  • Petersen, H. 1978. Børstehaler. I: Danmarks dyreverden, bd. 1 s. 308-312. Rosenkilde & Bagger.

 Artsspecifikke referencer i databasen