Guldsmede (Odonata)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(27.04.2017) Den danske guldsmedefauna rummer 60 arter, hvoraf en håndfuld er kommet til inden for de sidste få år. Yderligere nogle arter kan forventes, da mange er endog særdeles gode flyvere og har et stort spredningspotentiale og dermed kan reagere hurtigt på f.eks. klimaforandringer.

Guldsmedene inddeles i de 2 underordener ægte guldsmede (Anisoptera) (39 arter) og vandnymfer (Zygoptera) (21 arter). De rummer hhv. 4 og 5 familier. Libeller (Libellulidae) er med 18 arter den artsrigeste efterfulgt af mosaikguldsmede (Aeshnidae) (13 arter) og damvandnymfer (Coenagriidae) (12 arter).

Alle arter har dansk navn. Samtlige danske arter lever i ferskvand i nymfestadiet. Enkelte arter kan tillige findes i brakvand. De voksne lever på land.

I perioden 2014-18 gennemføres et atlasprojekt i samarbejde mellem Naturhistorisk Museum Aarhus og hjemmesiden www.fugleognatur.dk.

Artsliste, nomenklatur og systematik samt danske navne følger Atlasprojektet Danmarks Guldsmede (Naturhistorisk Museum Aarhus & Fugleognatur.dk) (tilgået 20.10.2016).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Odonata Guldsmede

Historisk oversigt

 • I 1910 udkom en fortegnelse over danske guldsmede, døgnfluer, slørvinger samt bark- og boglus i serien Danmarks Fauna (Esben-Petersen).
 • I ”Status over den danske dyreverden” fra 1972 blev der bragt en liste over danske guldsmede (Jensen).
 • I 1995 publiceredes et hæfte om guldsmede i tidsskriftet Natur og Museum (Nielsen).
 • I 1996 udkom bind 2 af “Aquatic Insects of North Europe” omfattende bl.a. guldsmede (Norling & Sahlén).
 • I 1998 udkom bogen ”De danske guldsmede” i serien Danmarks Dyreliv (Nielsen).
 • I perioden 2014-18 gennemføres et atlasprojekt i samarbejde mellem Naturhistorisk Museum Aarhus og hjemmesiden Fugleognatur.dk (Atlasprojektet Danmarks Guldsmede).
 • I 2015 udgav Naturhistorisk Museum Aarhus et nøglekompendium omfattende guldsmede samt mejere og rovfluer (Olsen & Nielsen).

Generelle referencer

 • Esben-Petersen, P. 1910. Guldsmede, døgnfluer, slørvinger og copeognather. Danmarks Fauna, bd. 8.
 • Jensen, C.F. 1972. Ephemeroptera og Odonata. I: Status over den danske dyreverden, s. 101-107. Zoologisk Museum, København.
 • Nielsen, O.F. 1995. Danmarks guldsmede. Natur og Museum 34 (2).
 • Nielsen, O.F. 1998. De danske guldsmede. Danmarks Dyreliv, bd. 8. Apollo Books.
 • Norling, U. & G. Sahlén. 1996. Odonata, Dragonflies and Damselflies. I: Nilsson, A. (ed.). Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic Handbook. Volume 2: 13-65. Apollo Books.
 • Olsen, K. & O.F. Nielsen. 2015. Danmarks guldsmede. I: Brøndum, L., K. Olsen & O.F. Nielsen: Bestemmelsesnøgler til rovfluer, mejere og guldsmede. Naturhistorisk Museum Aarhus, Natur og Museum. Natur og Museums Nøglekompendium 1: 38-83.-

Artsspecifikke referencer i databasen