Dovenfluer (Megaloptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(08.02.2019) 3 arter af dovenfluer kendes fra Danmark. De tilhører alle slægten Sialis.

Dovenfluer regnes i dag for en selvstændig insektorden, men blev tidligere klassificeret sammen med netvinger og kamelhalsfluer.

En enkelt art, almindelig dovenflue (Sialis lutaria), har dansk navn. Larverne af de 3 danske arter lever i vand. De voksne lever på land.

Artslisten følger Nielsen (2015).  Nomenklatur og systematik følger Lacewing Digital Library (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Megaloptera Dovenfluer

Historisk oversigt

 • Dovenfluerne blev i 1929 behandlet sammen med nærtbeslægtede grupper i serien Danmarks Fauna (Esben-Petersen).
 • I 1961 udkom en status over de danske arter i tidsskriftet Flora og Fauna (Kaiser).
 • I 1996 beskrives gruppen i et samlet værk om ferskvandsinsekter i Nord-Europa (Meinander).
 • I 2003 bliver de behandlet i et hæfte om netvinger (i bred forstand inkl. dovenfluer og kamelhalsfluer) (Nielsen).
 • I 2015 udkom et bind om netvinger, dovenfluer og kamelhalsfluer i serien Danmarks Dyreliv (Nielsen, 2015).

Generelle referencer

 • Esben-Petersen, P. 1929. Netvinger og skorpionfluer. Danmarks Fauna, bd. 33.
 • Kaiser, E.W. 1961. Studier over danske Sialis-arter II (Megaloptera). Flora og Fauna 67: 74-96.
 • Lacewing Digital Library. 2019. http://lacewing.tamu.edu/Homepage/MainContent (tilgået 08-02-2019).
 • Meinander, M. 1996. Megaloptera Sialidae, Alderflies. I: Nilsson, A. (ed.). Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic Handbook. Volume 1: 105-110. Apollo Books.
 • Nielsen, O.F. 2003. Guldøjer og andre netvinger. Natur og Museum 42 (2).
 • Nielsen, O.F. 2015. Danmarks netvinger. Danmarks Dyreliv, bd. 14. Apollo Booksellers.

Artsspecifikke referencer i databasen