Døgnfluer (Ephemeroptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(07.01.2019) 43 arter af døgnfluer kendes i Danmark, fordelt på 8 familier. De største familier er Baetidae og Caenidae med hhv. 17 og 7 arter. Samtlige arter har dansk navn. Nymferne hos samtlige danske arter lever i ferskvand. De voksne lever på land.

Artslisten følger Nilsson (1996). Nomenklatur og systematik følger PESI (2013). De danske navne følger Mortensen (2018).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Ephemeroptera Døgnfluer

Historisk oversigt

  • Første samlede danske oversigt udkom i 1910 i serien Danmarks Fauna (Esben-Petersen). Oversigten indeholder 26 arter.
  • I 1972 blev der publiceret en artsliste i ”Status over den danske dyreverden” (Jensen).
  • I 1984 udkom bogen ”Slørvinger og døgnfluer” (Wiberg-Larsen).
  • I 1996 indgår danske døgnfluer i et samlet værk om ferskvandsinsekter i Nord-Europa (Engblom).
  • I 2018 udkom et temanummer om døgnfluer i tidsskriftet Natur og Museum (Mortensen).

Generelle referencer

  • Engblom, E. 1996. Ephemeroptera, Mayflies. I: Nilsson, A. (ed.). Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic Handbook. Volume 1: 13-53. Apollo Books.
  • Esben-Petersen, P. 1910. Guldsmede, døgnfluer, slørvinger og copeognather. Danmarks Fauna, bd. 8.
  • Jensen, C.F. 1972. Ephemeroptera og Odonata. I: Status over den danske dyreverden, s. 101-107. Zoologisk Museum, København.
  • Mortensen, K. 2018. Døgnfluer. Natur og Museum 57 (3).
  • Wiberg-Larsen, P. 1984. Slørvinger og døgnfluer. Miljøstyrelsen.

Artsspecifikke referencer i databasen