Cikader (Cicadomorpha & Fulgoromorpha)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(28.11.2019) Den danske cikadefauna tæller indtil videre 342 arter, fordelt på de 2 underordener rundhovedcikader (Cicadomorpha) (272 arter) og spidshovedcikader (Fulgoromorpha) (70 arter). 8 familier er repræsenteret i Danmark, hvoraf småcikader (Cicadellidae) med 260 arter er den suverænt største, efterfulgt af sporecikader (Delphacidae ) (61 arter). De øvrige 6 familier rummer blot nogle få arter.

Cikader blev især tidligere regnet som en enkelt underorden, Auchenorrhynca, blandt de næbmundede insekter. Der er imidlertid diskussion om, hvorvidt gruppen er en såkaldt monofyletisk enhed (med fælles stamfader og omfattende alle efterkommere). På Allearter.dk behandles cikader, indtil videre, som to selvstændige underordener.

De næbmundede insekter omfatter desuden tæger samt plantelus (bladlus, bladlopper, skjoldlus og mellus).

78 arter (23 %) er forsynet med et dansk navn. Alle danske arter er terrestriske i samtlige stadier.

Artslisten på Allearter.dk er udarbejdet af Ulrik Hasle Nielsen (2009) med efterfølgende opdateringer (-2015) og enkelte yderligere tilføjelser. Nomenklaturen følger ligeledes Nielsen (2009-2015). Systematikken følger Fauna Europaea (2009). De danske navne følger Jørgensen et al. (1999) med enkelte tilføjelser.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Hemiptera Næbmunde
 Underorden Cicadomorpha & Fulgoromorpha Cikader

Historisk oversigt

 • I 1915 blev den første fortegnelse over Danmarks cikader publiceret - i tidsskriftet Entomologiske Meddelelser (Jacobsen).
 • Fem år efter, i 1920, udkom bind 24 i serien Danmarks Fauna - om Danmarks cikader (Jensen-Haarup).
 • I årene 1978-1983 udkom 3 bind omhandlende samtlige kendte nordiske cikader, i serien Fauna Entomologica Scandinavica (Ossiannilsson).
 • I 2013 blev der udgivet en artikel om danske cikader indeholdende blandt andet et distriktskatalog - skrevet af en nordmand og udgivet i et fransk tidsskrift på engelsk! (Endrestøl).

Generelle referencer

 • Endrestøl, A. 2013. The Auchenorrhyncha of Denmark (Hemiptera: Fulgoromorpha and Cicadomorpha). Annales de la Société entomologique de France Vol. 49, No. 2, 181-204.
 • Jacobsen, O. 1915. Fortegnelse over danske cikader. Entomologiske Meddelelser 10: 317-328.
 • Jensen-Haarup, A.C. 1920. Cikader. Danmarks Fauna, bd. 24.
 • Jørgensen, J., S. Breiting, K. Schnack & B. Troen. 1999. Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole.
 • Nielsen, U.H. 2009-2015. Danske cikader. Upubl.
 • Ossiannilsson, F. 1978. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 1. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 7:1.
 • Ossiannilsson, F. 1981. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 2. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 7:2.
 • Ossiannilsson, F. 1983. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 2. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 7:3.

Artsspecifikke referencer i databasen