Bladlus (Aphidoidea & Phylloxeroidea)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(28.11.2019) 476 danske arter af bladlus optræder på Allearter.dk, hvilket er over 10 % af verdens kendte arter! Hertil kommer et par arter, der er indslæbt, men som ikke regnes som danske, hvilket muligvis også gælder enkelte af de øvrige. Bladlus omfatter 2 overfamilier - den suverænt artsrigeste egentlige bladlus (Aphidoidea) (460 arter) samt æglæggende bladlus (Phylloxeroidea) (16 arter).

Bladlus hører til en underorden af næbmunde kaldet plantelus. Denne gruppe rummer 5 overfamilier, hvoraf de 2 udgøres af bladlusene. De øvrige plantelus repræsenteres af hhv. bladlopper skjoldlus og mellus. Ordenen næbmunde omfatter desuden tæger og cikader.

291 arter (61 %) har dansk navn. Alle danske arter er terrestriske i samtlige stadier.

Artslisten følger Heie (1999) med enkelte ændringer og tilføjelser. nomenklatur og systematik følger primært GBIF (2019) suppleret med Aphid Species File (2019). De danske navne følger Heie et al. (1997) med enkelte ændringer og tilføjelser.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Hemiptera Næbmunde
 Underorden Stenorrhyncha Plantelus
 Overfamilie Aphidoidea & Phylloxeroidea Bladlus

Historisk oversigt

 • I årene 1960-1970 udkom en serie på 9 artikler i Entomologiske Meddelelser (Heie).
 • I perioden 1980-1996 blev der udgivet 6 bind om Skandinaviens bladlus i serien Fauna Entomologica Scandinavica (Heie).
 • I 1999 publiceredes en opdateret liste over kendte danske arter i Entomologiske Meddelelser (Heie).
 • I 2004 udkom 2 bind om bladlus i Danmarks Fauna - de indtil videre seneste bind i serien (Heie).

Generelle referencer

 • Aphid Species File. 2019. http://aphid.speciesfile.org (tilgået 18-01-2019).
 • Heie, O.E. 1960. A list of Danish Aphids. Entomologiske Meddelelser 29: 193-211.
 • Heie, O.E. 1961. A list of Danish Aphids (2). Entomologiske Meddelelser 31: 77-96.
 • Heie, O.E. 1962. A list of Danish Aphids (3). Entomologiske Meddelelser 31: 205-224.
 • Heie, O.E. 1964. A list of Danish Aphids (4). Entomologiske Meddelelser 32: 341-357.
 • Heie, O.E. 1967. A list of Danish Aphids (5). Entomologiske Meddelelser 35: 125-141.
 • Heie, O.E. 1969a. A list of Danish Aphids (6). Entomologiske Meddelelser 37: 70-94.
 • Heie, O.E. 1969b. A list of Danish Aphids (7). Entomologiske Meddelelser 37: 373-385.
 • Heie, O.E. 1970a. A list of Danish Aphids (8). Entomologiske Meddelelser 38: 137-164.
 • Heie, O.E. 1970b. A list of Danish Aphids (9). Entomologiske Meddelelser 38: 197-214.
 • Heie, O.E. 1980. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 1. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 9.
 • Heie, O.E. 1982. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 2. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 11.
 • Heie, O.E. 1984. Bladlus (Homoptera, Phylloxeroidea og Aphidoidea). I: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. Entomologiske Meddelelser 51: 32-36.
 • Heie, O.E. 1986. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 3. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 17.
 • Heie, O.E. 1992. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 4. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 25.
 • Heie, O.E. 1994. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 5. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 28.
 • Heie, O.E. 1996. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 6. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 31.
 • Heie, O.E. 1999. Annotated list of aphids recorded from Denmark (Hemiptera: Phylloxeroidea and Aphidoidea). Entomologiske Meddelelser 67: 13-36.
 • Heie, O.E. 2004a. Bladlus 1. Danmarks Fauna, bd. 87.
 • Heie, O.E. 2004b. Bladlus 2. Danmarks Fauna, bd. 88.
 • Heie, O.E., S. Breiting, J. Jørgensen, K. Schnack & B. Troen. 1997. Danske navne på danske bladlus. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole.

Artsspecifikke referencer i databasen