Bladlopper (Psylloidea)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(04.01.2019) I Danmark kendes 66 arter af bladlopper, fordelt på de 2 familier toforkbladlopper (Psyllidae) (48 arter) og treforkbladlopper (Triozidae) (18 arter).

24 arter (36 %) har dansk navn. Alle danske arter er terrestriske i samtlige stadier.

Bladlopper hører til insektordenen næbmunde, der inddeles i 4 underordener: tæger, cikader (2 underordener) og plantelus. Bladlopper udgør en overfamilie blandt plantelusene i selskab med bladlus, skjoldlus og mellus.

Artslisten på Allearter.dk følger Ossiannilsson (1992) med enkelte tilføjelser, bl.a. Trolle (1994; 2003). Nomenklatur og systematik følger Psyl’list (2019) og de danske navne Jørgensen et al. (1999).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Hemiptera Næbmunde
 Underorden Stenorrhyncha Plantelus
 Overfamilie Psylloidea Bladlopper

Historisk oversigt

  • Der foreligger kun en enkelt samlet fortegnelse over de danske bladlopper (Ossiannilsson, 1992).

Generelle referencer

  • Jørgensen, J., S. Breiting, K. Schnack & B. Troen. 1999. Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole.
  • Ossiannilsson, F. 1992. The Psylloidea (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 26.
  • Psyl'list. 2019. https://www.hemiptera-databases.org (tilgået 03.01.2019)
  • Trolle, L. 1984. Bladlopper (Homoptera, Psylloidea). I: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. Entomologiske Meddelelser 51: 30-32.
  • Trolle, L. 1994. En ny dansk bladloppe - fundet på Bornholm. Bornholms natur 18: 30-31.
  • Trolle, L. 2003. En ny dansk bladloppe fundet på Bornholm. Trioza anthrisci Burckhardt, 1986. Natur på Bornholm 1: 51-53.

Artsspecifikke referencer i databasen