Biller (Coleoptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(28.11.2019) 3.866 danske arter af biller optræder på Allearter.dk. Hertil kommer en række indslæbte arter samt naturligt, men tilfældigt forekommende arter. Alle naturligt forekommende arter regnes som udgangspunkt med til danske arter på Allearter.dk, men traditionen blandt danske bille-eksperter er ikke at medtage dem, og dette følges her.

Biller udgør en af de mest artsrige ordener inden for dyreriget, i Danmark kun overgået af tovinger (fluer og myg) og årevinger (bier, hvepse og myrer). De nærmeste slægtninge til billerne er de delvist parasitiske viftevinger.

Billerne rummer i Danmark 101 familier. De er repræsenteret ved 3 underordener - den suverænt artsrigeste Polyphaga (3.381 arter), Adephaga (484 arter) og Myxophaga med blot en enkelt art.

1.013 arter (26 %) er forsynet med dansk navn.

I størrelsesordenen 300 arter regnes som akvatiske. Hovedparten af disse forekommer i vand i såvel larve- som voksenstadiet - og hos nogle arter også i puppestadiet. De øvrige (over 90 % af arterne) er terrestriske. Blot en enkelt art, hvepsesnyltebille (Metoecus paradoxus), lever som parasit.

Artslisten er udarbejdet af Mogens Hansen (2010 - med opdateringer 2011, 2013, 2015 & 2016) med enkelte tilføjelser, primært Pedersen (2017). Artsliste, nomenklatur og systematik følger Hansen (1996) og efterfølgende tillæg. De danske navne følger Breiting et al. (1997) med enkelte tilføjelser og ændringer.

Klassifikation

Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
Rige Animalia Dyreriget
Række Arthropoda Leddyr
Underrække Hexapoda  
Klasse Insecta Insekter
Orden Coleoptera Biller

Historisk oversigt

Biller hører sammen med sommerfugle til de suverænt mest bearbejdede grupper af insekter i Danmark, og der foreligger en lang række af komplette fortegnelser og tillæg. Herudover foreligger talrige bearbejdelser af enkelte familier.

Samlede oversigter

 • I 1906 publiceredes en fortegnelse over danske biller (Rye).
 • I 1940-41 udkom en fortegnelse i Entomologiske Meddelelser (West).
 • I 1964 udkom en oversigt over Danmarks biller i Entomologiske Meddelelser (Hansen).
 • I årene 1970-1996 udkom en række på i alt 15 tillæg til listen fra 1964 med titlen ”Tillæg til Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera)” (Se oversigt på Allearter.dk)
 • I 1996 udkom den sidste samlede opdatering - i form af et katalog i Entomologiske Meddelelser (Hansen).
 • Kataloget fra 1996 opdateres hvert eller hver andet år i Entomologiske Meddelelser, i tillæg med titlen ”Fund af biller i Danmark, (årstal) (Coleoptera)” (Se oversigt på Allearter.dk)

Hertil kommer en håndfuld fortegnelser (1859-1993 dækkende hele Skandinavien (samt Baltikum for den sidstnævnte (Silfverberg, 1992)):

 • 1859-68 (Thomsen)
 • 1896 (Grill)
 • 1939 (Hellén et al.)
 • 1960 (Lindroth (ed.))
 • 1979 (Silfverberg et al.)
 • 1992 (Silfverberg)

Oversigter over enkelte grupper af biller

I serien Danmarks Fauna er en lang række billefamilier behandlet i perioden 1908-1969 (Se oversigt på Allearter.dk). I nyere tid er flere familier bearbejdet i serien Fauna Entomologica Scandinavica (1982-1997) (Se oversigt på Allearter.dk). Også i flere tidsskrifter, primært Entomologiske Meddelelser, er adskillige familier bearbejdet. I Entomologiske Meddelelser findes desuden en detaljeret oversigt over bestemmelsesværker, håndbøger m.v. til de enkelte familier af biller (Lomholdt 1984).

Entomologisk Forenings hjemmeside findes et indeks over artikler i Entomologiske Meddelelser fra 1887-1999 ligeledes med fokus på de enkelte familier. Et tilsvarende indeks over tidsskriftet Flora og Fauna fra 1892-1994 kan findes på hjemmesiden for Jydsk Naturhistorisk Forening.

Generelle referencer

 • Breiting, S., J. Jørgensen, K. Schnack & B. Troen. 1997. Danske navne på danske biller. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole.
 • Engelhart, C. 1901-1902. Tillæg til Fortegnelserne over de i Danmark levende Coleoptera. Entomologiske Meddelelelser. (2. Række). 1 [=6]: 113-228.
 • Grill, C. 1896. Catalogus Coleopterorum Scandinaviæ, Daniæ et Fenniæ.
 • Hansen, M. 1996. Katalog over Danmarks biller (Catalogue of the Coleoptera of Denmark). Entomologiske Meddelelser 64: 1-231.
 • Hansen, M. 2010-2016. Danske biller. Upubl.
 • Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 33: 1-506.
 • Hellén, W. et al. 1939. Catalogus Coleopterorum Daniae et Fennoscandiae.
 • Lindroth, C.H. (ed.). 1960. Catalogus Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae auct. Lund.
 • Nilsson, A. (ed.). 1996. Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic Handbook. Volume 1. Apollo Books.
 • Pedersen, J. 2017. Nye arter 2016. Upubl.
 • Rye, B.G. 1906. Fortegnelse over Danmarks Biller. København.
 • Silfverberg, H. 1992. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae et Baltiae. Helsinki.
 • Silfverberg, H. et al. 1979. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae. Helsinki.
 • Thomsen, C.G. 1859-68. Skandinaviens Coleoptera. 1-10.
 • West, A. 1940-41. Fortegnelse over Danmarks biller, deres udbredelse i Danmark, Forekomssteder og -tider, biologi m.m. Entomologiske Meddelelser 21: I-XII + 1-664.

Artsspecifikke referencer i databasen