Bark- og boglus (Psocoptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(08.02.2019) 62 arter af bark- og boglus kendes fra Danmark. Artsgruppen omfatter såvel små vingeløse arter som større vingede arter og er i Danmark repræsenteret af hele 16 familier fordelt på 3 underordener.

Klit-barklus (Valenzuela corsicus) er pt. den eneste art med dansk navn (2 %). Alle danske arter er terrestriske i samtlige stadier.

Nyere studier af slægtskabet hos bark- og boglus har vist, at de er meget nært beslægtet med lus, og de placeres nu i en fælles orden kaldet Psocodea. Indtil videre bibeholdes bark- og boglus dog som en selvstændig orden på Allearter.dk.

Artsliste, nomenklatur og systematik følger Svensson (2010) med enkelte tilføjelser.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Psocoptera Bark- og boglus

Historisk oversigt

  • På dansk foreligger der kun en enkelt meget forældet oversigt fra 1910 i serien Danmarks Fauna (Esben-Petersen).
  • I 2010 udkom et bind om bark- og boglus i det svenske bogværk Nationalnyckeln (Svensson).

Generelle referencer

  • Esben-Petersen, P. 1910. Guldsmede, døgnfluer, slørvinger og copeognather. Danmarks Fauna, bd. 8.
  • Svensson, B.W. 2010. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Stövsländor (Psocoptera). ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Artsspecifikke referencer i databasen