Bier (Apoidea part.)

Introduktion

(08.02.2019) 292 arter af bier kendes fra Danmark. Bier udgør 6 ud af 9 familier i overfamilien Apoidea, der hører til insektordenen årevinger. De resterende 3 familier i Apoidea udgøres af gravehvepse (Crabronidae, Sphecidae og Ampulicidae).

Den danske bifauna har været forsømt i mange år, men har i de seneste år været genstand for en gennemgribende revision.

Alle danske arter (100 %) har dansk navn. Alle danske arter er terrestriske i samtlige stadier.

Artsliste, nomenklatur, systematik samt danske navne på familier og slægter følger Calabuig & Madsen (2009) samt Madsen & Calabuig (2008, 2010, 2011, 2012) med enkelte tilføjelser.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Hymenoptera Årevingede insekter
 Underorden Apocrita Stilkhvepse
 Overfamilie Apoidea Bier og gravehvepse
 Familier 1. Andrenidae Gravebier

2. Apidae

Langtungebier
3. Colletidae Korttungebier
4. Halictidae Vejbier
5. Megachilidae Bugsamlerbier
6. Melittidae Sommerbier

Historisk oversigt

  • I 1921 publiceredes en oversigt over Danmarks bier i bogserien Danmarks Fauna (Jørgensen)
  • Først næsten hundrede år senere, i 2012, foreligger der en opdateret gennemgang af artsgruppen (Calabuig & Madsen 2009; Madsen & Calabuig 2008, 2010, 2011, 2012).

Generelle referencer

  • Calabuig, I. & H.B. Madsen. 2009. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 77: 83-113.
  • Jørgensen, L. 1921. Bier. Danmarks Fauna, bd. 25.
  • Madsen, H.B. & I. Calabuig. 2008. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 76: 145-163.
  • Madsen, H.B. & I. Calabuig. 2010. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 78: 73-99.
  • Madsen, H.B. & I. Calabuig. 2011. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 4: Halictidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 79: 85-115.
  • Madsen, H.B. & I. Calabuig. 2012. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 80: 85-130.