Årevinger (Hymenoptera) – Københavns Universitet

Allearter.dk > Artsgrupper > Dyr > Insekter m.m. > Årevinger (Hymenoptera)

Årevinger (Hymenoptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(31.05.2018) 4.594 danske arter af årevinger optræder i Allearter-databasen. Efter tovingerne udgør de den mest artsrige orden i dyreriget i Danmark - men det er meget tænkeligt, at det reelle antal overstiger det tilsvarende antal tovingearter.

Gruppen inddeles i de 2 underordener: træ- og bladhvepse (Symphyta) samt stilkhvepse (Apocrita).

Stilkhvepsene inddeles ofte i hhv. aculeate hvepse (”Aculeata”) og parasitiske hvepse (”Parasitica”), der af og til anerkendes som infraordener - i andre tilfælde bertragtes som grupper uden taksonomisk rang.

Årevingerne rummer i alt 58 familier, hvoraf især gedehamse (Vespidae) (40 arter), bier (6 familier) (288 arter) og myrer (Formicidae) (56 arter) er velkendte.

De danske årevinger rummer de to mest artsrige familier i dyreriget, Ichneumonidae (1.604 arter - eller næsten 9 % af de kendte danske insektarter!) og Braconidae med måske op til 2.000 arter, men kun repræsenteret af 390 arter pt. på Allearter.dk.

Træ- og bladhvepse (Symphyta)
Denne underorden omfatter 10 familier i Danmark med i alt 461 arter, hvoraf Tenthredinidae er langt den største og med 369 arter omfatter 80 % af de danske arter.

Aculeate hvepse (”Aculeata”)
Denne gruppe inddeles i 4 overfamilier med i alt 723 arter:

 • Apoidea (bier og gravehvepse) (9 familier - 414 arter)
 • Ceraphronoidea (2 familier - 76 arter)
 • Chrysidoidea (guldhvepse m.fl.) (4 familier - 80 arter)
 • Vespoidea (gedehamse, myrer, vejhvepse m.fl.) (6 familier - 153 arter)

Snyltehvepse (”Parasitica”)
Snyltehvepsene udgør med 3.410 arter knap 75 % af arterne på Allearter.dk, men procentdelen af reelt forekommende arter er endnu større. Gruppen omfatter 6 overfamilier:

 • Chalcidoidea (14 familier - 699 arter)
 • Cynipoidea (omfatter 3 danske familier med i alt 126 arter, hvoraf den største familie er galhvepsene (Cynipidae) med 71 arter)
 • Evanioidea (en lille gruppe med 3 familier og blot 6 danske arter)
 • Ichneumonoidea (omfatter familierne Ichneumonidae og Braconidae) (2 familier - 1.993 arter
 • Platygastroidea og Proctotrupoidea (tilsammen kaldet sorthvepse) (5 familier - 586 arter)

Hovedparten af de danske myrer (Formicidae) har dansk navn, og for nylig er samtlige bier (Apidae m.fl.) også navngivet på dansk, men herudover har ret få arter dansk navn. For årevingerne samlet set er 414 arter (9 %) forsynet med dansk navn på Allearter.dk.

I modsætning til de andre store insektgrupper - tovinger og biller - har de årevingede insekter stort set ikke indtaget det akvatiske miljø. Nogle få arter kan dog træffes i ferskvand, hvor de svømmer vha. vingerne, bl.a. snyltehvepsearten Agriotypus armatus, der lægger æg på husbyggende vårfluelarver.

Hovedparten af de danske årevinger er parasitter, og de fleste specialiserer sig i enkelte grupper af insekter eller andre smådyr. Nogle er hyperparasitter, hvilket vil sige, at de er parasitter på parasitter - i nogle tilfælde endda i tredje grad - altså parasitter på parasitter på parasitter!

NB: Myrer og bier behandles særskilt.


Artslisten på Allearter.dk er stykket sammen fra en række forskellige kilder. For de grupper, hvor der findes eksperter, nyere publikationer eller autoritative hjemmesider vedrørende danske arter er disse benyttet.

 • For træ- og bladhvepse er Blank (2009) benyttet.
 • For bierne gælder følgende: artsliste, nomenklatur, systematik samt danske navne på familier og slægter følger Calabuig & Madsen (2009) samt Madsen & Calabuig (2008, 2010, 2011, 2012) med enkelte tilføjelser. De danske navne følger Madsen (2016)
 • For overfamilien Chalcidoidea er Universal Chalcidoidea Database (2009) benyttet.
 • For en stor del af de øvrige parasitiske hvepse er online-oversigten over samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum (2009) den primære reference.
 • For enkelte årevinger-familier er Fauna Europaea (2009) benyttet.

For en oversigt over de primære referencer til de enkelte familier, se her.

Systematik og nomenklatur følger primært referencen for den enkelte familie. Kun få arter er forsynet med danske navne, og disse stammer primært fra Jørgensen (2001) og Enghoff (1987). Undtaget herfra er dog bierne, der alle for nylig er forsynet med danske navne (Madsen et al., 2016).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Hymenoptera Årevinger

Historisk oversigt

Der foreligger ingen tidligere samlede oversigter over de danske årevinger.

 • En del grupper af årevinger er behandlet såvel i bogserierne Danmarks Fauna og Fauna Entomologica Scandinavica som i tidsskrifterne Entomologiske Meddelelser, Natur og Museum samt Flora og Fauna. Se detaljeret oversigt på Allearter.dk.
 • I Lomholdt (1984) findes en detaljeret oversigt over bestemmelsesværker, håndbøger m.v. til de enkelte familier af årevinger (Lomholdt 1984).
 • Entomologisk Forenings hjemmeside findes et indeks over artikler i Entomologiske Meddelelser fra 1887-1999 ligeledes med fokus på de enkelte familier.
 • Et tilsvarende indeks over tidsskriftet Flora og Fauna fra 1892-1994 kan findes på hjemmesiden for Jydsk Naturhistorisk Forening.

Generelle referencer

 • Blank, S. 2009. Databaseudtræk fra ECatSym: Electronic World Catalog of Symphyta. Upubl.
 • Calabuig, I. & H.B. Madsen. 2009. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 77: 83-113.
  Enghoff, H. 1987. Vesteuropas insekter. Dansk bearbejdelse af M. Chinery: Collins Guide to the insects of Britain and Western Europe. Gad.
 • Jørgensen, J. 2001. Danske og videnskabelige navne for hvirvelløse skadedyr og nyttedyr på dyrkede planter og planteprodukter. DSR Forlag.
 • Lomholdt, O. 1984. Årevinger (Hymenoptera). I: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. Entomologiske Meddelelser 51: 71-78.
 • Madsen, H.B., H.T. Schmidt & C. Rasmussen. 2016. Danske navne på danske bier ver. 8.3.2016. Upubl.
 • Madsen, H.B., H.T. Schmidt & C. Rasmussen. 2016. Danske navne på danske bier ver. 8.3.2016. Upubl.
 • Madsen, H.B. & I. Calabuig. 2008. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 76: 145-163.
 • Madsen, H.B. & I. Calabuig. 2010. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 78: 73-99.
 • Madsen, H.B. & I. Calabuig. 2011. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 4: Halictidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 79: 85-115.
 • Madsen, H.B. & I. Calabuig. 2012. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 80: 85-130.
 • Statens Naturhistoriske Museum. 2009. Collection inventory of the Hymenoptera collection. http://www.zmuc.dk/EntoWeb/collections-databaser/Hymenoptera/Hymenoptera.htm
 • Universal Chalcidoidea Database. 2009. Natural History Museum. London. https://www.nhm.ac.uk/our-science/data/chalcidoids/database/

Artsspecifikke referencer i databasen