Coronavirus Information på dansk / Information in English

Insekter m.m. – Københavns Universitet

Allearter.dk > Artsgrupper > Dyr > Insekter m.m.

Insekter m.fl.

Klik på det latinske navn for at gå til info-siden om artsgruppen.
Artsgrupper anført med indrykket tekst optræder ikke som selvstændige artsgrupper i søgefunktionen, men er beskrevet på særskilte info-sider her.

*Indgår også i en søgning på den overordnede artsgruppe. F.eks. inkluderer en søgning på årevinger også myrer.

**Hemiptera (næbmunde) behandles ikke samlet, men dækkes af de enkelte undergrupper.