Pattedyr (Mammalia)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(11.01.2018) 91 danske arter optræder på Allearter.dk. De placeres i 7 forskellige ordener, hvoraf hvaler og klovdyr (Cetartiodactyla) (23 arter) og rovdyr (Carnivora) (19 arter) er de artsrigeste, efterfulgt af gnavere (Rodentia) (18 arter) og flagermus (Chiroptera) (17 arter).

Adskillige af de arter af pattedyr, der findes i Danmark er introduceret af mennesket - nogle i ældre tid, såsom husmus (Mus musculus), brun rotte (Rattus norvegicus) og dådyr (Dama dama), andre i nyere tid såsom sibirisk jordegern (Tamias sibiricus).

Hertil kommer de sekundært introducerede, der er indført til vore nabolande, hvor fra de ved egen hjælp er kommet til Danmark. Til denne kategori hører mårhund (Nyctereutes procyonoides), vaskebjørn (Procyon lotor) og bisamrotte (Ondatra zibethicus).

Alle arter har dansk navn.

Alle de danske hvaler og sæler er marine - dog kan såvel marsvin som sæler af og til forvilde sig op i åer, og sæler tilbringer en del tid på land. En god håndfuld pattedyrarter opholder sig i større eller mindre grad i ferskvand. Det gælder odder (Lutra lutra), bæver (Castor fiber), vandspidsmus (Neomys fodiens), mosegris (Arvicola amphibius) og mink (Neovison vison) - samt den (endnu) ikke etablerede sumpbæver (Myocastor coypus). De øvrige danske pattedyr lever på land.

Artsliste samt danske navne følger Dansk pattedyratlas (Baagøe & Jensen, 2007) med enkelte tilføjelser og ændringer. Nomenklatur og systematik følger GBIF (2018).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Flercellede dyr
 Række Chordata Rygstrengsdyr
 Underrække Vertebrata Hvirveldyr
 Klasse Mammalia Pattedyr

Historisk oversigt

Adskillige oversigter over danske pattedyr er udgivet gennem årene. Blandt de vigtigste er følgende:

  • I 1834 publiceredes værket "Den danske Stats og Norges Pattedyr" (Melchior)
  • I 1908 udkom det femte bind i serien Danmarks fauna - om Danmarks pattedyr (Winge).
  • I 1935 udkom bogen "Danmarks pattedyr" (Manniche).
  • I 1991 udkom en bog med samme titel (Muus).
  • I 2007 udkom bogen med resultaterne fra atlasundersøgelsen 2000-2004 (Baagøe & Jensen).

Generelle referencer

  • Baagøe, H.J. & T.S. Jensen (red.). 2007. Dansk Pattedyratlas. Gyldendal. København.
  • Manniche, A.L.V. (red). 1935. Danmarks Pattedyr. København.
  • Melchior, H.B., 1834. Den danske Stats og Norges Pattedyr.
  • Muus, B. (red.). 1991. Danmarks Pattedyr. Gyldendal.
  • Winge, H. 1908: Pattedyr. Danmarks Fauna, bd. 5.

Artsspecifikke referencer i databasen