Krybdyr (Reptilia)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(01.05.2017) 10 krybdyrarter optræder på listen over danske krybdyr fordelt på de 2 ordener skælklædte krybdyr (Squamata) (7 arter) og skildpadder (Chelonia) (3 arter). Den første omfatter de 2 underordener slanger (Serpentes) (4 arter) og øgler (Sauria) (3 arter).

Halvdelen af de 10 arter er imidlertid kun kendt fra et enkelt eller få fund og flere af dem kun fra gamle fund. Vi har således kun 5 arter vi ”for alvor” kan kalde danske: 3 øgler, hhv. stålorm (Anguis fragilis), markfirben (Lacerta agilis) og skovfirben (Zootoca vivipara) samt 2 slanger: snog (Natrix natrix) og hugorm (Vipera berus). De øvrige er 3 havskildpadder, der blot er fundet som strejfere - samt glatsnog (Coronella austriaca) og æskulapsnog (Zamenis longissimus), der begge kun kendes fra nogle få gamle fund.

Hertil kommer flere arter af skildpadder, såvel sumpskildpadder som landskildpadder, der af og til findes udsat i naturen, men som ikke kan overleve den danske vinter og derfor ikke regnes for danske. Se dog kommentarerne i underafsnittet ”Potentielle arter” nedenfor.

Alle arter har dansk navn.

Bortset fra skildpadderne er de danske krybdyr terrestriske. Dog tilbringer snogen (Natrix natrix) en stor del af tiden i vand. Havskildpadder går kun på land for at lægge æg, hvilket ikke forekommer på vore breddegrader.

Artslisten og de danske navne følger Fog et al. (1997). Nomenklatur og systematik følger Bringsøe (2015).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Chordata Rygstrengsdyr
 Underrække Vertebrata Hvirveldyr
 Klasse Reptilia Krybdyr

Historisk oversigt

 • I 1907 udkom det første bind i serien Danmarks Fauna, omhandlende Danmarks krybdyr og padder (Jungersen).
 • I 1936 udkom ”Danmarks padder og krybdyr” (Hvass).
 • Samme forfatter (Hvass) udgav i 1971 ”Krybdyr og padder i farver”.
 • I 1983 udkom et hæfte om danske krybdyr i tidsskriftet Natur og Museum (Jensen).
 • Nordisk Herpetologisk Forening udgav i 1994 ”Bevarelsen af Danmarks Padder og krybdyr” (Bringsøe & Graff).
 • I 1993 udkom et oplæg til en forvaltningsplan for padder og krybdyr, på grundlag af bl.a. resultaterne fra atlasundersøgelsen 1976-86 (Fog)
 • I 1997 udkom ”Nordens padder og krybdyr” (Fog et al.).

Generelle referencer

 • Bringsøe, H. 2015. Padder og krybdyr ver. 19-02-15. Upubl.
 • Bringsøe, H. & H. Graff. 1994. Bevarelsen af Danmarks Padder og krybdyr. Nordisk Herpetologisk Forening.
 • Fog, K. 1993. Oplæg til forvaltningsplan for Danmarks padder og krybdyr. Miljøministeriet & Skov- og naturstyrelsen.
 • Fog, K., A. Schmedes & D. Rosenørn de Lasson. 1997. Nordens padder og krybdyr. Gad.
 • Hvass, H. 1936. Danmarks padder og krybdyr. Gad.
 • Hvass, H. 1971. Krybdyr og padder i farver. Politiken.
 • Jensen, J.K. 1983. Danmarks krybdyr. Natur og Museum 22 (1).
 • Jungersen, H.F.E. 1907. Krybdyr og padder. Danmarks Fauna, bd. 1.

Artsspecifikke referencer i databasen