Fugle (Aves)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(27.11.2019) Der optræder pt. 479 fuglearter på listen over danske arter. De 5 artsrigeste ordener er følgende:

 • Spurvefugle (Passeriformes) (186 arter)
 • Mågevadefugle (Charadriiformes) (109 arter)
 • Andefugle (Anseriformes) (49 arter)
 • Glenter, ørne & høge (Accipitriformes) (25 arter)
 • Årefodede, hejrer m.fl. (Pelecaniformes) (17 arter)

Som det fremgår, er spurvefuglene langt den største orden. Det skal bemærkes, at falkene og de øvrige rovfugle nu placeres i hver deres orden, hhv. Falconiformes og Accipitriformes. Og Pelecaniformes omfavner nu også hejrer (Ardeidae) samt ibiser og skestorke (Threskiornithidae).

Udover de 479 arter rummer listen en lang række underarter.

Mange arter har skiftet videnskabeligt navn de senere år, især er er en del arter flyttet til nye slægter. Mejse-slægten Parus har f.eks. traditionelt rummet 6 danske arter, men nu er kun musvit "tilbage". Også blandt måger, sangere, værlinger m.fl. er der sket en del ændringer i de seneste år.

Dansk Ornitologisk Forening opererer med en fem-trins kategorisering af danske/ikke-danske fuglearter. Kategorierne er i grove træk som angivet i skemaet nedenfor. Kategori A, B og C regnes som danske arter. Bemærk at en art kan optræde i mere end én kategori.

 Kategori

Beskrivelse

  A

Spontane arter med fund efter 1950

  B

Spontane arter kun med fund før 1950

  C

Udsatte eller undslupne arter, der er fritlevende og selvreproducerende

  D

Arter som kunne være placeret i kategori A eller B, men hvor der er væsentlig tvivl om, hvorvidt de er spontane

  E

Udsatte eller undslupne fangenskabsfugle - eller deres efterkommere

Kategori D omfatter 12 arter, her i blandt snegås (Anser caerulescens), lammegrib (Gypaetus barbatus) og indigofinke (Passerina cyanea).

Kategori E rummer 58 arter, herunder sort svane (Cygnus atratus), tjur (Tetrao urogallus) og ørkenfinke (Rhodospiza obsoleta).

Alle danske fuglearter har dansk navn.

Alle arter er terrestriske. En lang række arter lever dog ved ferske vande og søger bytte under vandet. Adskillige andre arter tilbringer det meste af livet på havet, hvor de dog tilbringer en stor del af tiden i luften.


Artslisten samt de danske navne følger primært DK-Listen på Netfugl.dk. Underarter følger primært Dansk Ornitologisk Forening (2014). Nomenklatur og systematik følger IOC World Bird List, ver. 9.1.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Chordata Rygstrengsdyr
 Underrække Vertebrata Hvirveldyr
 Klasse Aves Fugle

Historisk oversigt

Den første samlede fortegnelse over Danmarks fugle udkom i 1906 (Winge). Blandt de vigtigste oversigter fra 1906 til i dag skal nævnes følgende:

 • Winge (1906)
 • Schiøler (1925-31)
 • Hørring (1919-1934)
 • Løppenthin (1946) (med opdateringer 1956)
 • Salomonsen (1963)
 • Dybbro (1978)
 • Olsen (1992)

For en grundig indføring i værkerne om Danmarks fugle, se Mortensen (2006).

På webstedet Netfugl.dk findes en oversigt (DK listen) over samtlige danske arter, der løbende opdateres med nye arter og fund af sjældne arter.

I DOFbasen - Dansk Ornitologisk Forenings database over fugleobservationer - kan der søges i næsten 20. mio. (!) observationer.

Generelle referencer

 • Dansk Ornitologisk Forening. 2014. Den danske fugleliste - oktober 2014. https://www.dof.dk/images/udvalg/su/dokumenter/su_listen/DenDanskeFugleliste_oktober2014.pdf
 • DOFbasen. https://dofbasen.dk/
 • Dybbro, T. 1978. Oversigt over Danmarks fugle 1978. Dansk Ornithologisk Forening, København.
 • Hørring, R. 1919. Fugle I. Andefugle og Hønsefugle. Danmarks Fauna, bd. 23.
 • Hørring, R. 1926. Fugle II. Lomfugle, stormfugle, vandhøns, tranefugle og vadefugle. Danmarks Fauna, bd. 30.
 • Hørring, R. 1934. Fugle III. Mågefugle, alkefugle og rovfugle. Danmarks Fauna, bd. 39.
 • IOC World Bird List, ver. 9.1. https://www.worldbirdnames.org/
 • Løppenthin, B. 1946. Fortegnelse over Danmarks Fugle. København.
 • Løppenthin, B. 1956. Rettelser og tilføjelser til Bernt Løppenthin: Fortegnelse over Danmarks Fugle. Udgivet af Dansk Ornithologisk Forening. København 1946. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 50: 234-245.
 • Mortensen, P.H. 2006. Værkerne om Danmarks fugle: fra Kjærbølling til Fuglene i Danmark. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 100(3): 276-293.
 • Netfugl.dk. http://www.netfugl.dk/
 • Olsen, K.M. 1992. Danmarks Fugle. Dansk Ornitologisk Forening, København.
 • Salomonsen, F. 1963. Oversigt over Danmarks fugle. Munksgaard, København.
 • Schiøler, E.L. 1925-1931. Danmarks Fugle 1-3. Nordisk Forlag, København.
 • Winge, H. 1906. Fortegnelse over Danmarks Fugle. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 1: 5-25.

Artsspecifikke referencer i databasen