Fisk (Pisces)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(28.11.2019) 240 arter af fisk optræder på listen over danske arter på Allearter.dk. Den suverænt største klasse er benfisk (Actinopterygii) med 210 arter. Bruskfisk (hajer og rokker) (Elasmobranchii) rummer 25 arter, lampretter (Petromyzonti) omfatter 3 arter, og klasserne slimål (Myxini) og havmus (Holocephali) rummer blot en enkelt art hver.

Fisk blev tidligere betragtet som én klasse, men behandles nu som flere selvstændige klasser. Fisk er ikke en naturlig afgrænset systematisk gruppe, men ofte behandles de samlet i overklassen Pisces, hvilket følges på Allearter.dk. I Danmark er de repræsenteret ved de 5 ovennævnte klasser.

Alle arter har dansk navn.

Omkring 80 % af de danske arter lever i saltvand - de resterende ca. 20 % i ferskvand. Nogle arter er imidlertid såkaldt katadrome og opholder sig i ferskvand det meste af livet, men søger ud i havet for at gyde. Modsat disse lever de anadrome arter i saltvand, men søger op i ferske vande for at gyde.

De 3 lampretarter lever delvist som parasitter og suger blod på andre fisk.

Artsliste og danske navne følger Carl et al. (2004) og Carl (2012; 2018) suppleret med informationer fra Carl & Møller (2012) samt Fiskeatlas. Nomenklatur og systematik følger WoRMS (2019) med enkelte afvigelser.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Chordata Rygstrengsdyr
 Underrække Vertebrata Hvirveldyr
 Overklasse Pisces Fisk

Historisk oversigt

Adskillige samlede oversigter over Danmarks fisk er publiceret siden midten af 1800-tallet. Blandt de vigtigste er følgende:

 • 1838 - 1853 (Krøyer) (139 arter)
 • 1878 - 1907 (Winther et al.) (171 arter)
 • 1912 - 1917 (Otterstrøm) (176 arter)
 • 1950 (Bruun & Pfaff) (215 arter)
 • 1970 (Muus) (215 arter)
 • 2004 (Carl et al.) (246 arter)

Generelle referencer

 • Bruun, A.F. & J.R. Pfaff. 1950. Fishes. I: List of Danish Vertebrates. Dansk Videnskabs Forlag.
 • Carl, H. 2012. Danske fisk ver. 27-08-2012. Upubl.
 • Carl, H. 2018. Fisk i Danmark - 2018-09-03. Upubl.
 • Carl, H. & P.R. Møller (red.). 2012. Atlas over danske ferskvandsfisk.
 • Carl, H., J.G. Nielsen & P.R. Møller. 2004. En kommenteret og revideret oversigt over danske fisk. Flora og fauna 110(2): 29-39.
 • Fiskeatlas. https://fiskeatlas.ku.dk/
 • Krøyer, H. 1838-53. Danske fisk. Bind 1-3. S. Triers Officin, København.
 • Muus, B.J. 1970: Danmarks dyreverden. Rosenkilde og Bagger, bd. 4: 1-244 og bd 5: 1-91.
 • Otterstrøm, C.V. 1912. Fisk I. Pigfinnefsk. Danmarks Fauna, bd. 11.
 • Otterstrøm, C.V. 1914. Fisk II. Blødfinnefisk. Danmarks Fauna, bd. 15.
 • Otterstrøm, C.V. 1917. Fisk III. Tværmunde m.m. Danmarks Fauna, bd. 20.
 • Winther, G., H.J. Hansen & A.S. Jensen. 1878-1907. Zoologica Danica, Hvirveldyr. Bind 2.

Artsspecifikke referencer i databasen