Søtænder (Scaphopoda)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(10.01.2019) Der kendes 3 arter af søtænder i Danmark, hhv. almindelig søtand (Antalis entalis), A. agilis og Cadulus subfusiformis. De to første placeres i familien Dentaliidae, den sidste i familien Gadilidae.

En enkelt art (33 %) har dansk navn. Alle danske arter er marine og tilbringer hele livet i havet.

Artslisten følger Jensen & Knudsen (1995). Nomenklatur og systematik følger WoRMS (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Mollusca Bløddyr
 Klasse Scaphopoda Søtænder

Historisk oversigt

  • I 1959 blev der udgivet et bind i serien Danmarks Fauna, omhandlende søtænder, skallus og blæksprutter (Muus).
  • I 1995 udkom en samlet checkliste over Danmarks marine bløddyr, herunder søtænder (Jensen & Knudsen, 1995).

Generelle referencer

  • Jensen, K.R. & J. Knudsen. 1995. Annotated checklist of recent marine molluscs of Danish waters. Zoologisk Museum.
  • Muus, B.J. 1959. Skallus, Søtænder og Blæksprutter. Danmarks Fauna, bd. 65.

Artsspecifikke referencer i databasen