Ormebløddyr (Caudofoveata & Solenogastres)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(10.01.2019) 2 arter af ormebløddyr kendes fra Danmark, hhv. skinnende ormebløddyr (Chaetoderma nitidulum) og (Neomenia carinata). De placeres i hver sin klasse, hhv. Caudofoveata og Solenogastres.

Ormebløddyrene blev tidligere placeret i bløddyrklassen Amphineura sammen med skallus, men nu placeres de 2 danske arter i hver sin klasse.

Den ene af de 2 arter (50 %) har dansk navn. Begge danske arter er marine og tilbringer hele livet i havet.

Artslisten følger Jensen & Knudsen (1995). Systematik og nomenklatur følger WoRMS (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Mollusca Bløddyr
 Klasse Caudofoveata & Solenogastres Ormebløddyr

Historisk oversigt

  • I 1871 udkom en oversigt over de marine bløddyr i Danmark (Mörch).
  • I 1959 udkom en fortegnelse over skallus, blæksprutter og søtænder i serien Danmarks Fauna (Muus).
  • I 1995 publiceredes en opdateret oversigt over danske marine bløddyr (Jensen & Knudsen).

Generelle referencer

  • Jensen, K.R. & J. Knudsen. 1995. Annotated checklist of recent marine molluscs of Danish waters. Zoologisk Museum.
  • Muus, B.J. 1959. Skallus, Søtænder og Blæksprutter. Danmarks Fauna, bd. 65.
  • Mörch, O.A.L. 1871. Synopsis Molluscorum Marinorum Daniae. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren. 11-14: 1-69.

Artsspecifikke referencer i databasen