Muslinger (Bivalvia)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(10.01.2019) 152 arter optræder på listen over danske muslinger, fordelt på hele 43 familier. De artsrigeste familier - alle med 9 arter - er hjertemuslinger (Cardiidae), blåmuslinger m.fl. (Mytilidae) samt bønne- og ærtemuslinger (Sphaeriidae).

96 arter (63 %) har dansk navn.

Alle danske arter er rent akvatiske - en del arter lever i ferskvand, bl.a. den artsrigeste familie bønne- og ærtemuslinger (Sphaeriidae), men hovedparten (ca. 85%) af arterne er marine. De største af vore ferskvandsmuslinger, heriblandt den fredede flodperlemusling (Margaritifera margaritifera), optræder som parasitter i larvestadiet - de såkaldte glochidier.

Artslisten følger for de marine arters vedkommende Jensen & Knudsen (1999) med enkelte tilføjelser, bl.a. Petersen (2002). For de ferskvandslevende arter følges Mandahl-Barth (1949). Nomenklatur og systematik følger WoRMS (2019), til dels suppleret med PESI (2018) for ferskvandslevende arter.

De danske navne følger for de marine arter overvejende Bondesen (1984) med enkelte tilføjelser fra især Køie & Kristiansen (2014). Det bør nævnes, at sidstnævnte reference benytter andre danske navne på en hel del arter. Danske navne på ferskvandslevende arter følger primært Olsen et al. (1999).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Mollusca Bløddyr
 Klasse Bivalvia Muslinger

Historisk oversigt

Typisk er hav- og ferskvandslevende arter behandlet hver for sig, ligesom det er tilfældet med sneglene, og der foreligger ingen samlet oversigt over danske muslinger.

 • I 1864 udkom en oversigt over de terrestriske og ferskvandslevende bløddyr i Danmark i tidsskriftet Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening (Mörch).
 • Få år senere, i 1871, blev denne oversigt fulgt op af en oversigt over marine bløddyr (Mörch).
 • I 1905 blev der udgivet en oversigt over de danske saltvandsmuslinger (Christensen).
 • I 1934 udkom en oversigt over de marine arter i serien Danmarks Fauna (Jensen & Spärck).
 • I 1949 blev de ferskvandslevende arter beskrevet i Danmarks Fauna (Mandahl-Barth). Herefter foreligger ingen samlet oversigt over ferskvandslevende arter.
 • I 1984 blev der udgivet en opdateret oversigt over marine muslinger i tidsskriftet Natur og Museum (Bondesen).
 • I 1995 udkom en samlet checkliste over marine bløddyr (Jensen & Knudsen).

Generelle referencer

 • Bondesen, P. 1984. Danske havmuslinger. Natur og Museum 23 (2).
 • Christensen, S. 1905. De danske saltvandsmuslinger. Flora og Fauna 7: 81-125.
 • Jensen, A. & R. Spärck. 1934. Bløddyr II, Saltvandmuslinger. Danmarks Fauna, bd. 40.
 • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.
 • Jensen, K.R. & J. Knudsen. 1995. Annotated checklist of recent marine molluscs of Danish waters. Zoologisk Museum.
 • -Mandahl-Barth, G. 1949. Bløddyr III. Ferskvandsbløddyr. Danmarks Fauna, bd. 54.
 • Mörch, O.A.L. 1864. Synopsis Molluscorum Terrestrium et Fluviatilium Daniae. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren. 20.
 • Mörch, O.A.L. 1871. Synopsis Molluscorum Marinorum Daniae. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren.
 • Olsen, L.-H., J. Sunesen & B.V. Pedersen. 1999. Små dyr i sø og å. Gads Forlag.
 • Petersen, G.H. 2002. Nye muslingearter i Østersøen. Dyr i natur og museum 19(1): 25-27.

Artsspecifikke referencer i databasen

WoRMS (2018), til dels suppleret med PESI (2018) for ferskvandslevende arter