Laver (Lichenes) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Allearter.dk > Artsgrupper > Svampe > Laver (Lichenes)

Laver (Lichenes)

Artsliste

Laver optræder ikke som selvstændig artsgruppe i søgefunktionen.

Introduktion

Listen over laver på allearter.dk rummer 946 arter.

Laver udgør en helt speciel form for livsform, idet de består af to organismer - hhv. en svamp og en grønalge eller en cyanobakterie (tidligere blågrønalge). Disse to organismer lever i et symbiotisk forhold. Svampen skaber løv, hvor algen/bakterien kan leve beskyttet og danne næring ved fotosyntese. Til gengæld bidrager algen/bakterien med næring til svampen.

Langt den overvejende del af de lavdannende svampe tilhører sæksvampene. Der findes dog også enkelte lavdannende arter blandt basidiesvampene - i Danmark repræsenteret af tre arter navlehatte i slægten Lichenomphalina.

Laver er således ikke en naturlig afgrænset systematisk enhed.

Da det er svampen, der danner løvet og da algen/bakterien ofte er den samme art, navngives laver efter svampen.

Artsliste, nomenklatur samt danske navne følger Søchting & Alstrup (2008). Systematik følger Index Fungorum (2011).

Klassifikation

Se teksten ovenfor.

Historisk oversigt

 • I 1869 publiceredes den første samlede oversigt over danske laver - i Botanisk Tidsskrift (Branth & Rostrup).
 • I 1978 udgav Institut for Sporeplanter en fortegnelse over Danmarks laver (Ramkær).
 • I 1989 udgav Nordisk Lichenologisk Forening en checkliste over danske laver (Alstrup & Søchting).
 • I 2002 udkom Danish Lichen Checklist. Her findes synonymliste og angivelse af udbredelse på distriktsniveau. (Søchting & Alstrup).
 • I 2008 udkom en opdateret version (Ver. 2) af Danish Lichen Checklist. (Søchting & Alstrup). Begge versioner findes online.

Generelle referencer

 • Alstrup, V. & U. Søchting. 1989. Checkliste og status over danmarks laver. Nordisk Lichenologisk Forening. København.
 • Branth, J.S.D. & E. Rostrup. 1869. Lichenes Daniae eller Danmarks Laver. Botanisk Tidsskrift 3: 127-284.
 • Index Fungorum. 2011.
 • Ramkær, K. 1978. Fortegnelse over laver angivet fra Danmark med litteraturhenvisninger. Institut for Sporeplanter. København.
 • Søchting, U. & V. Alstrup. 2002. Danish Lichen Checklist. Ver. 1.
 • Søchting, U. & V. Alstrup. 2008. Danish Lichen Checklist. Ver. 2.