Mosser (Bryophyta, Hepatophyta & Anthocerotophyta) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Allearter.dk > Artsgrupper > Planter > Mosser

Mosser (Bryophyta, Hepatophyta & Anthocerotophyta)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

Ca. 620 arter optræder på listen over danske mosser.

Mosser udgør tre rækker i planteriget. Rækken Bryophyta omfatter bladmosser, tørvemosser og sortmosser og er med ca. 480 arter langt den artsrigeste. Levermosser (Hepatophyta) rummer knap 150 danske arter. Hornkapsler har blot 2 repræsentanter her i landet.

Artsliste, nomenklatur og systematik samt danske navne følger Goldberg (2014).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Plantae Planteriget
 Rækker 1. Bryophyta 1. Bladmosser, tørvemosser, sortmosser
2. Hepatophyta 2. Levermosser
3. Anthocerotophyta 3. Hornkapsler

Historisk oversigt

 • I 1915 blev der udgivet et værk om danske levermosser, hornkapsler og tørvemosser (Jensen).
 • I 1959 udkom en artikel med udbredelseskort over danske bladmosser m.fl. (Holmen et al.).
 • I 1969 publiceredes en oversigt over de danske bladmosser m.fl. i Botanisk Tidsskrift (Damsholt et al.).
 • I 1976 udkom ”Den danske mosflora” omhandlende bladmosser (Andersen et al.). Et planlagt bind 2 om levermosser, tørvemosser og hornkapsler blev aldrig publiceret, men foreligger som manuskript (Andersen et al. 1981).
 • I 1997 udkom en checkliste over danske mosser (Mogensen et al.).
 • I 1999 publiceredes version 3 af "Danske navne for Tørvemosser, Sortmosser, og Bladmosser der forekommer i Danmark" Mogensen et al.).
 • I 2002 blev der udgivet en illustreret flora over nordiske levermosser og hornkapsler (Damsholt).
 • I 2005 udkom den foreløbig seneste version, version 4, af ”Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark” (Mogensen & Goldberg).
 • En oversigt over de resterende danske mosser, udkom i 2008: ”Danske og videnskabelige navne på levermosser og hornkapsler i Danmark 2008” (Damsholt et al.).
 • I 2014 udarbejdede Irina Goldberg en opdateret liste over danske mosser komplet med danske navne, synonymer og klassifikation.


De to oversigter, hhv. Mogensen & Goldberg (2005) og Damsholt et al. (2008) kan sammen med andre publikationer downloades på Bryologkredsens hjemmeside.

Generelle referencer

 • Andersen, A.G., D.F. Boesen, K. Holmen, N. Jacobsen, J. Lewinsky et al. 1976. Den danske mosflora I. Bladmosser. Gyldendal.
 • Andersen, A.G., D.F. Boesen, E. Clausen, K. Damsholt, G.S. Mogensen et al. 1981. Den Danske Mosflora II. Manuskript.
 • Damsholt, K. 2002. Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nord. Bryol. Soc., Lund.
 • Damsholt, K., I. Goldberg & H. Øllgaard. 2008. Danske og videnskabelige navne på levermosser og hornkapsler i Danmark 2008.
 • Damsholt, K., K. Holmen & E. Warncke. 1969. A list of the bryophytes of Denmark. Bot. Tidsskrift 65: 163-183.
 • Goldberg, I. 2014. Danske mosser. Upubl. (excel-fil).
 • Holmen, K. et al. 1959. The distribution maps of bryophytes in Denmark. - Bot.Tidskr. 55 (2): 77-154.
 • Jensen, C. 1915. Danmarks Mosser. I. Hepaticales, Anthocerotales og Sphagnales. Gyldendalske Boghandel & Nordisk Forlag, København & Kristiania.
 • Jensen, C. 1939. Skandinaviens Bladmossflora. - Munksgaard, København.
 • Mogensen, G.S. & I. Goldberg. 2005. Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark.
 • Mogensen, G.S., G.R. Hansen & H.E. Jensen. 1999. Danske navne for Tørvemosser, Sortmosser, og Bladmosser der forekommer i Danmark. Version 3. Botanisk Museum, Københavns Universitet.
 • Mogensen, G.S., G.R. Hansen, H.E. Jensen & M.S. Dalsgaard. 1997. Check-list of Danish Mosses. Version 1. Bryophyte Herbarium, Botanical Museum, University of Copenhagen.

Artsspecifikke referencer i databasen