Karplanter (Tracheophyta) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Allearter.dk > Artsgrupper > Planter > Karplanter

Karplanter (Tracheophyta)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

På allearter.dk optræder ca. 2.000 arter af karplanter, der regnes som danske. Herudover rummer databasen yderligere ca. 2.000 arter, der ikke regnes som danske. Hertil kommer yderligere en række underarter, varieteter, hybrider m.v. (* Læs mere nedenfor).

Karplanter omfatter frøplanter og karsporeplanter. Frøplanterne er langt den største gruppe og inddeles i rækkerne dækfrøede og nøgenfrøede. Karsporeplanter er en lille gruppe, der primært rummer bregner, padderokker og ulvefødder. Planteriget omfatter desuden mosser og visse grupper af alger.

Artslisten på allearter.dk er udarbejdet af Peter Wind (2013). Systematik og nomenklatur følger Karlsson (2004).

* I søgninger på allearter.dk medtages som standard kun taxa (arter, underarter m.v.), der regnes som danske (se mere om kriterier her). Disse angives som "accepteret" under Status på søgeformularen. Taxa, der ikke regnes som danske angives som "ikke accepteret".

Antallet af danske arter er omgærdet af langt større usikkerheder og subjektive vurderinger end for nogen af de andre artsgrupper. Desuden er selve arten ofte ikke relevant. Det skyldes, at man i bl.a. forvaltningssammenhænge ofte opererer på underarts- eller varietetsniveau. F.eks. forekommer der to underarter af orkidéarten Dactylorhiza maculata i Danmark, hhv. plettet gøgeurt (D. m. maculata) og skov-gøgeurt (D. m. fuchsii). Selve arten har ikke noget dansk navn og omtales kun sjældent.

NB: bemærk, at de danske navne af og til følger underarter eller varieteter og ikke altid selve arten.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Plantae Planteriget
 Rækker 1. Magnoliophyta 1. Dækfrøede
2. Pinophyta 2. Nøgenfrøede
3. Pteridophyta 3. Karsporeplanter

Historisk oversigt

Adskillige danske floraer er udarbejdet gennem tiderne. Hertil kommer værker, der omhandler enkelte systematiske eller økologiske grupper, f.eks. orkideer, karsporeplanter, starer og vandplanter.

Med få års mellemrum sendes der en ny illustreret håndbog over den danske flora på markedet. Typisk rummer de dog kun et udpluk af den danske flora. En undtagelse er "Den store nordiske flora" (Mossberg et al 1994) og især opfølgeren til denne, "Den nye nordiske flora" (Mossberg & Stenberg 2005), der dækker samtlige naturlige, såvel som introducerede, naturaliserede arter i Norden. Også "Danmarks vilde planter, bind 1-3" (Christiansen 1970) fortjener at blive nævnt.

Floraer

 • I 1850 og 1851 udkom den første danske flora, udgivet af J. Lange. Den udkom i fire udgaver, den sidste i perioden 1886-88.
 • I 1860 udkom "vejledning i den danske flora", af E. Rostrup, den første af i alt hele 20 udgaver af "Rostrups flora". Forskellige forfattere bearbejdede bogen gennem årene, senest A. Hansen i 1972 (Rostrup, Jørgensen & Hansen).
 • I 1890 blev den første af i alt syv udgaver af "Dansk ekskursionsflora" udgivet, af C. Raunkiær. Den senest udgave udkom i 1950, revideret af K. Wiinstedt.
 • I 1981 blev "Dansk feltflora" publiceret. Den udkom i 11 oplag, med enkelte små ændringer (Hansen).
 • I 2006 udkom den indtil videre seneste flora, "Dansk flora" (Frederiksen et al.). I 2012 udkom den i 2. udgave (Frederiksen et al.)

For en mere udførlig oversigt over de udgivne floraer, se hjemmesiden for "Dansk flora".

Kortlægning

 • I perioden 1931-1980 publiceredes en række afhandlinger om planternes udbredelse - den såkaldte Topografisk-Botaniske-Undersøgelse (TBU).
 • I 1989 blev der udgivet et bind i tidsskriftet Opera Botanica med udbredelseskort over de danske planter (Vestergaard & Hansen).
 • I perioden 1992-2010 har Dansk Botanisk Forening kørt et atlasprojekt, Atlas Flora Danica, med det formål at kortlægge den danske flora. Resultater fra undersøgelsen forventes udgivet i 2012 (Dansk Botanisk Forening 2011).

Generelle referencer

 • Christiansen, M.S. 1970. Danmarks vilde planter, bind 1-3. København.
 • Dansk flora. Baggrund. 2011.
 • Dansk Botanisk Forening. 2011. Atlas Flora Danica-projektet.
 • Frederiksen, S., F. N. Rasmussen & O. Seberg (red.). 2006. Dansk flora. Gyldendal. København.
 • Frederiksen, S., F. N. Rasmussen & O. Seberg (red.). 2012. Dansk flora. 2. udgave. Gyldendal. København.
 • Hansen, K. (red.). 1981. Dansk feltflora. København.
 • Karlsson, T. 2004. Checklista över Nordens kärlväxter – version 2004-01-19.
 • Lange, J. 1886-88. Håndbog i den danske flora. 4. udg. København.
 • Mossberg, B., L. Stenberg & S. Ericsson. 1994. Den store nordiske flora (oversat af J. Feilberg & B. Løjtnant). Gads forlag. København.
 • Mossberg, B. & L. Stenberg. 2005. Den nye nordiske flora (oversat af J. Feilberg). Gyldendal. København.
 • Raunkiær, C. 1950. Dansk ekskursionsflora. København.
 • Rostrup, E., C.A. Jørgensen & A. Hansen. 1972. Den danske flora. København.
 • TBU (Danmarks Topografisk-Botaniske-Undersøgelse). 1931-80. (En oversigt over de enkelte afhandlinger findes i Botanisk Tidsskrift, bd. 75.).
 • Vestergaard, P. & K. Hansen (red.). 1989. Distribution of vascular plants in Denmark. Opera Botanica, bd. 96.
 • Wind, P. 2013. Dansk plantetaxonliste. Version 27-05-2013

Artsspecifikke referencer i databasen