Sølvkræ (Zygentoma) – Københavns Universitet

Allearter.dk > Artsgrupper > Dyr > Insekter m.m. > Sølvkræ (Zygentoma)

Sølvkræ (Zygentoma)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(27.04.2017) Sølvkræ er sammen med kamelhalsfluer de artsfattigste insektordener i Danmark med hver blot to arter. De to danske arter af sølvkræ tilhører hver deres slægt i familien Lepismatidae - hhv. almindelig sølvkræ (Lepisma saccharina) og stort sølvkræ (Thermobia domestica).

Begge arter (100 %) har dansk navn og er terrestriske i samtlige stadier.

Sølvkræ, også kaldet sølvfisk, betragtes nu oftest som en selvstændig orden blandt insekterne, men har tidligere været placeret sammen med klippespringere i ordenen børstehaler, der sammen med springhaler, diplurer og proturer udgjorde underklassen Apterogyta (”de vingeløse”) blandt insekterne. De sidstnævnte 3 grupper placeres nu i deres egen klasse, Entognatha.

Artslisten og de danske navne følger Petersen (1978). Systematik og nomenklatur følger Fauna Europaea (2009).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Zygentoma Sølvkræ

Historisk oversigt

  • De 2 danske arter omtales flere steder, bl.a. i Petersen (1978), men en mere udførlig beskrivelse foreligger ikke.

Generelle referencer

  • Petersen, H. 1978. Børstehaler. I: Danmarks dyreverden, bd. 1 s. 308-312. Rosenkilde & Bagger.

Artsspecifikke referencer i databasen