Fisk (Pisces) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Allearter.dk > Artsgrupper > Dyr > Hvirveldyr > Fisk (Pisces)

Fisk (Pisces)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

Ca. 250 arter af fisk optræder på listen over danske arter på allearter.dk, hvoraf godt 20 % lever i ferskvand.

Hertil kommer enkelte arter, der er undsluppet eller udsat og som ikke formår at opretholde bestande i naturen.

Ferskvandsfiskene er velundersøgt i Danmark, men kendskabet til forekomst og udbredelse af de danske saltvandsfisk er temmelig mangelfuldt. For at rette op på denne manglende viden, er der iværksat et atlasprojekt over danske saltvandsfisk, der kører i perioden 2009-2014. Projektet ligger i forlængelse af et tilsvarende, afsluttet atlasprojekt over ferskvandsfisk.

Fisk blev tidligere betragtet som én klasse. Fisk udgør imidlertid ikke en naturlig systematisk enhed og behandles nu som flere selvstændige klasser - i Danmark repræsenteret ved klasserne slimål, rundmunde, bruskfisk og benfisk.

Artsliste, nomenklatur og danske navne følger Carl et al. (2004) og Carl (2012) suppleret med informationer fra Carl & Møller (2012) samt "Atlas over danske saltvandsfisk". Systematikken følger Carl et al. (2004) på familieniveau. På højere niveau følges primært Catalogue of Life (2009).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Chordata Rygstrengsdyr
 Underrække Vertebrata Hvirveldyr
 Overklasse Pisces Fisk

Historisk oversigt

Adskillige samlede oversigter over Danmarks fisk er publiceret siden midten af 1800-tallet.

Reference Årstal Antal danske arter
Krøyer 1838 - 1853 139
Winther et al. 1878 - 1907 171

Otterstrøm

1912 - 1917 176

Bruun & Pfaff

1950 215

Muus

1970 215

Carl et al.

2004 246

Generelle referencer

  • Bruun, A.F. & J.R. Pfaff. 1950. Fishes. I: List of Danish Vertebrates. Dansk Videnskabs Forlag.
  • Carl, H. 2012. Danske fisk 27-08-2012. Upubl. (Excel-fil).
  • Carl, H. & P.R. Møller (red.). 2012. Atlas over danske ferskvandsfisk.
  • Carl, H., J.G. Nielsen & P.R. Møller. 2004. En kommenteret og revideret oversigt over danske fisk. Flora og fauna 110(2): 29-39.
  • Catalogue of Life. 2009.
  • Krøyer, H. 1838-53. Danske fisk. Bind 1-3. S. Triers Officin, København.
  • Muus, B.J. 1970: Danmarks dyreverden. Rosenkilde og Bagger, bind. 4: 1-244 og bind 5: 1-91.
  • Otterstrøm, C.V. 1912-17. Danmarks Fauna, bd. 11, 15 og 20. Fisk 1-3.
  • Statens Naturhistoriske Museum. Atlas over danske saltvandsfisk.
  • Winther, G., H.J. Hansen & A.S. Jensen. 1878-1907: Zoologica Danica, Hvirveldyr. Bind 2.

Artsspecifikke referencer i databasen