Muslinger (Bivalvia) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Allearter.dk > Artsgrupper > Dyr > Bløddyr > Muslinger (Bivalvia)

Muslinger (Bivalvia)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

Ca. 150 arter optræder på listen over danske muslinger, hvoraf langt den overvejende del er havlevende. Muslinger udgør en klasse blandt bløddyrene.

Artslisten følger for de marine arters vedkommende Jensen & Knudsen (1999) med enkelte tilføjelser, bl.a. Petersen (2002). For de ferskvandslevende arter følges Mandahl-Barth (1949). Nomenklatur og systematik følger hhv. WoRMS (2009) og Fauna Europaea (2009).

De danske navne følger for de marine arter overvejende Bondesen (1984) med enkelte tilføjelser fra især Køie & Kristiansen (1999). Det bør nævnes, at sidstnævnte reference benytter andre danske navne på en hel del arter. Danske navne på ferskvandslevende arter følger primært Olsen (1999).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Mollusca Bløddyr
 Klasse Bivalvia Muslinger

Historisk oversigt

Typisk er hav- og ferskvandslevende arter behandlet hver for sig, ligesom det er tilfældet med sneglene, og der foreligger ingen samlet oversigt over danske muslinger.

 • I 1864 udkom en oversigt over de terrestriske og ferskvandslevende bløddyr i Danmark i tidsskriftet Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening (Mörch).
 • Få år senere, i 1871, blev denne oversigt fulgt op af en oversigt over marine bløddyr (Mörch).
 • I 1905 blev der udgivet en oversigt over de danske saltvandsmuslinger (Christensen).
 • I 1934 udkom en oversigt over de marine arter i serien Danmarks Fauna (Jensen & Spärck).
 • I 1949 blev de ferskvandslevende arter beskrevet i Danmarks Fauna (Mandahl-Barth). Herefter foreligger ingen samlet oversigt over ferskvandslevende arter.
 • I 1984 blev der udgivet en opdateret oversigt over marine muslinger i tidsskriftet Natur og Museum (Bondesen).
 • I 1995 udkom en samlet checkliste over marine bløddyr (Jensen & Knudsen).

Generelle referencer

 • Bondesen, P. 1984. Danske havmuslinger. Natur og Museum 23 (2).
 • Christensen, S. 1905. De danske saltvandsmuslinger. Flora og Fauna 7: 81-125.
 • Fauna Europaea. 2009.
 • Jensen, A. & R. Spärck. 1934. Bløddyr II, Saltvandmuslinger. Danmarks Fauna, bd. 40.
 • Køie, M. & A. Kristiansen. 1999. Havets dyr og planter. Gad.
 • Jensen, K.R. & J. Knudsen. 1995. Annotated checklist of recent marine molluscs of Danish waters. Zoologisk Museum. København.
 • Mandahl-Barth, G. 1949. Bløddyr III. Ferskvandsbløddyr. Danmarks Fauna, bd. 54.
 • Mörch, O.A.L. 1864. Synopsis Molluscorum Terrestrium et Fluviatilium Daniae. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren. 20.
 • Mörch, O.A.L. 1871. Synopsis Molluscorum Marinorum Daniae. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren.
 • Olsen, L.-H. 1999. Små dyr i sø og å. Gads Forlag.
 • Petersen, G.H. 2002. Nye muslingearter i Østersøen. Dyr i natur og museum 19 (1): 25-27.
 • WoRMS (World Register of Marine Species). 2009.

Artsspecifikke referencer i databasen